• 209
PC+ABS/Ploycarbonate+Acrylonitrile-but聚碳酸酯+丙烯酸脂共聚物
 
特性:
 
●容易切削加工
●产品具有高强度
●耐冲击性能优良
●外形尺寸安定性好
●容易涂饰加工
材料尺寸规格
材料 型材 厚度/直径 ( 宽*)长 备注
产品材料数据
姓    名:
邮箱地址:
联系电话:
留言主题:
留言内容:
验证码:
 
13
 • 11
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25