• 159
 • 160
PPS/Poly(phenylene sulfide)/聚苯硫醚
结晶性高耐热树脂,性能优异,主要用于电气、电子零件、半导体、光电制造等设备部件及耗材。
 
●长期使用温度可达 220°C
●机械强度大,刚性好
●耐腐蚀,耐强酸强碱
●线胀系数小,吸水率低,尺寸稳定性好
●电气性能优异
材料尺寸规格
材料 型材 厚度/直径 ( 宽*)长 备注
产品材料数据
姓    名:
邮箱地址:
联系电话:
留言主题:
留言内容:
验证码:
 
7
 • 11
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25